Paruzja na całego

Jezus przyszedł właśnie powtórnie z nowym, lepszym przesłaniem. Przesłanie skierowane jest do młodzieży i dosyć (jak na Jezusa) oryginalne: pijcie, wyrywajcie laski i oglądajcie belgijską telewizję Plug TV:

Reklama wywołała w Belgii (i nie tylko w Belgii) burzę. Najgłośniej protestuje oczywiście Kościół katolicki (chorobliwa nienawiść do wolności słowa zobowiązuje), jednak inne wyznania chrześcijańskie też nie milkną. I trudno się dziwić: naruszono im właśnie uznawane od dwóch tysięcy lat prawa na wyłączność w wykorzystaniu wizerunku Jezusa w celach marketingowych. A poza tym dlaczego mają być bardziej cywilizowani od plujących się z powodu karykatur Mahometa muzułmanów?

39 myśli na temat “Paruzja na całego

 1. Jak ktoś chce się obrazić, to obrazi go cokolwiek. Obrażanie uczuć religijnych to aktualnie w Polsce narzędzie represji, ale jak tu traktować poważnie wiarę w żydowskie zombie z kosmosu które uważa że jest własnym ojcem i może załatwić ci życie wieczne jeśli symbolicznie zjesz jego mięso, napijesz się jego krwi i telepatycznie przekażesz mu że jest twoim panem, żeby mógł unicestwić niecną siłę w twojej duszy która jest obecna u przedstawicieli naszego gatunku odkąd kobieta zrodzona z żebra (ziobra?) została przekonana przez gadającego węża by zjeść jabłko z zaczarowanego drzewa?

  pozdrawiam wszystkich wątpiących
  libertas cogitandi

  batwing

 2. Moi mili,
  a szczególnie „batwing” WARTO WIEDZIEĆ.
  Oto teksty źródłowe co WAM WOLNO…

  Hasło „Nie będziesz”:

  Ks. Rodzaju
  (17) Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść – przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia.

  (Ks. Rodzaju 3:17, Biblia Tysiąclecia)

  (7) Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować.

  (Ks. Rodzaju 4:7, Biblia Tysiąclecia)

  (5) Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów.

  (Ks. Rodzaju 17:5, Biblia Tysiąclecia)

  (15) I mówił Bóg do Abrahama: żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara.

  (Ks. Rodzaju 17:15, Biblia Tysiąclecia)

  (52) będą świadectwem, że ani ja nie będę szedł obok tego pagórka do ciebie, ani ty nie będziesz szedł obok tego pagórka lub steli do mnie w złym zamiarze.

  (Ks. Rodzaju 31:52, Biblia Tysiąclecia)

  (29) Powiedział: Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś.

  (Ks. Rodzaju 32:29, Biblia Tysiąclecia)

  (9) Ja odpowiadam za niego; ode mnie będziesz żądał, aby ci go oddać. Jeżeli nie przyprowadzę go do ciebie, możesz mi nigdy nie darować mej winy.

  (Ks. Rodzaju 43:9, Biblia Tysiąclecia)

  (4) Kipiałeś jak woda: nie będziesz już górował, bo wszedłeś do łoża twego ojca, wchodząc zbezcześciłeś moje łoże!

  (Ks. Rodzaju 49:4, Biblia Tysiąclecia)

  Ks. Wyjścia
  (26) I powiedział: Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach; jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukarzę cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo Ja, Pan,

  (Ks. Wyjścia 15:26, Biblia Tysiąclecia)

  (3) Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

  (Ks. Wyjścia 20:3, Biblia Tysiąclecia)

  (4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

  (Ks. Wyjścia 20:4, Biblia Tysiąclecia)

  (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

  (Ks. Wyjścia 20:5, Biblia Tysiąclecia)

  (7) Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

  (Ks. Wyjścia 20:7, Biblia Tysiąclecia)

  (13) Nie będziesz zabijał.

  (Ks. Wyjścia 20:13, Biblia Tysiąclecia)

  (14) Nie będziesz cudzołożył.

  (Ks. Wyjścia 20:14, Biblia Tysiąclecia)

  (15) Nie będziesz kradł.

  (Ks. Wyjścia 20:15, Biblia Tysiąclecia)

  (16) Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

  (Ks. Wyjścia 20:16, Biblia Tysiąclecia)

  (17) Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

  (Ks. Wyjścia 20:17, Biblia Tysiąclecia)

  (26) Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość twoja.

  (Ks. Wyjścia 20:26, Biblia Tysiąclecia)

  (20) Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej.

  (Ks. Wyjścia 22:20, Biblia Tysiąclecia)

  (21) Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty.

  (Ks. Wyjścia 22:21, Biblia Tysiąclecia)

  (24) Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu płacić odsetek.

  (Ks. Wyjścia 22:24, Biblia Tysiąclecia)

  (27) Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem.

  (Ks. Wyjścia 22:27, Biblia Tysiąclecia)

  (28) Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna.

  (Ks. Wyjścia 22:28, Biblia Tysiąclecia)

  (1) Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, ażeby z niesprawiedliwymi ludźmi świadczyć na korzyść bezprawia.

  (Ks. Wyjścia 23:1, Biblia Tysiąclecia)

  (8) Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych.

  (Ks. Wyjścia 23:8, Biblia Tysiąclecia)

  (9) Nie będziesz uciskał cudzoziemców, gdyż znacie życie cudzoziemców, bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie.

  (Ks. Wyjścia 23:9, Biblia Tysiąclecia)

  (18) Nie będziesz składał krwi mojej ofiary z chlebem kwaszonym i nie będziesz przechowywał do rana tłuszczu mojej świątecznej ofiary.

  (Ks. Wyjścia 23:18, Biblia Tysiąclecia)

  (19) Przyniesiesz do domu Boga twego, Pana, pierwociny z płodów ziemi. I nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.

  (Ks. Wyjścia 23:19, Biblia Tysiąclecia)

  (24) Nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom i nie będziesz ich czcił. Nie będziesz postępował według ich postępków, lecz zburzysz zupełnie i bezlitośnie połamiesz w kawałki ich stele.

  (Ks. Wyjścia 23:24, Biblia Tysiąclecia)

  (32) Nie będziesz zawierał przymierza z nimi ani z ich bogami.

  (Ks. Wyjścia 23:32, Biblia Tysiąclecia)

  (20) I znowu rzekł: Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu.

  (Ks. Wyjścia 33:20, Biblia Tysiąclecia)

  (14) Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan ma na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym.

  (Ks. Wyjścia 34:14, Biblia Tysiąclecia)

  (15) Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby, gdy będą uprawiać nierząd z bogami obcymi i składać ofiary bogom swoim, nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary.

  (Ks. Wyjścia 34:15, Biblia Tysiąclecia)

  (26) Najlepsze z pierwocin ziemi twojej winieneś przynieść do domu Pana, twego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.

  (Ks. Wyjścia 34:26, Biblia Tysiąclecia)

  Ks. Kapłańska
  (7) Nie będziesz odsłaniać nagości swojego ojca lub nagości swojej matki. Jest ona twoją matką – nie będziesz odsłaniać jej nagości.

  (Ks. Kapłańska 18:7, Biblia Tysiąclecia)

  (8) Nie będziesz odsłaniać nagości swojej macochy, bo to jest nagość twojego ojca.

  (Ks. Kapłańska 18:8, Biblia Tysiąclecia)

  (9) Nie będziesz odsłaniać nagości swojej siostry, córki twojego ojca lub córki twojej matki, bez względu na to, czy urodziła się w domu, czy na zewnątrz.

  (Ks. Kapłańska 18:9, Biblia Tysiąclecia)

  (10) Nie będziesz odsłaniać nagości córki twojego syna lub córki twojej córki, bo są one twoją nagością.

  (Ks. Kapłańska 18:10, Biblia Tysiąclecia)

  (11) Nie będziesz odsłaniać nagości córki żony twojego ojca, bo jest ona dzieckiem twojego ojca, jest twoją siostrą.

  (Ks. Kapłańska 18:11, Biblia Tysiąclecia)

  (12) Nie będziesz odsłaniać nagości siostry swojego ojca, bo ona jest krewną twojego ojca.

  (Ks. Kapłańska 18:12, Biblia Tysiąclecia)

  (13) Nie będziesz odsłaniać nagości siostry swojej matki, bo jest ona krewną twojej matki.

  (Ks. Kapłańska 18:13, Biblia Tysiąclecia)

  (14) Nie będziesz odsłaniać nagości brata swojego ojca: nie będziesz się zbliżał do jego żony, bo jest ona twoją ciotką.

  (Ks. Kapłańska 18:14, Biblia Tysiąclecia)

  (15) Nie będziesz odsłaniać nagości swojej synowej, bo jest ona żoną twojego syna, nie będziesz odsłaniać jej nagości.

  (Ks. Kapłańska 18:15, Biblia Tysiąclecia)

  (16) Nie będziesz odsłaniać nagości swojej bratowej, jest to nagość twojego brata.

  (Ks. Kapłańska 18:16, Biblia Tysiąclecia)

  (17) Nie będziesz odsłaniać nagości kobiety i jej córki. Nie będziesz brał córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, bo są one jej ciałem. Byłaby to rozpusta!

  (Ks. Kapłańska 18:17, Biblia Tysiąclecia)

  (18) Nie będziesz brał kobiety razem z jej siostrą, aby odsłonić jej nogość za życia tamtej, byłoby to sposobnością do niezgody.

  (Ks. Kapłańska 18:18, Biblia Tysiąclecia)

  (19) Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość, podczas jej nieczystości miesięcznej.

  (Ks. Kapłańska 18:19, Biblia Tysiąclecia)

  (20) Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną twojego bliźniego, wylewając nasienie; przez to stałbyś się nieczystym.

  (Ks. Kapłańska 18:20, Biblia Tysiąclecia)

  (21) Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha, nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan!

  (Ks. Kapłańska 18:21, Biblia Tysiąclecia)

  (22) Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!

  (Ks. Kapłańska 18:22, Biblia Tysiąclecia)

  (23) Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem; przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota!

  (Ks. Kapłańska 18:23, Biblia Tysiąclecia)

  (9) Kiedy żąć będziecie zboże ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu.

  (Ks. Kapłańska 19:9, Biblia Tysiąclecia)

  (10) Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

  (Ks. Kapłańska 19:10, Biblia Tysiąclecia)

  (13) Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka.

  (Ks. Kapłańska 19:13, Biblia Tysiąclecia)

  (14) Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan!

  (Ks. Kapłańska 19:14, Biblia Tysiąclecia)

  (15) Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego.

  (Ks. Kapłańska 19:15, Biblia Tysiąclecia)

  (16) Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan!

  (Ks. Kapłańska 19:16, Biblia Tysiąclecia)

  (17) Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.

  (Ks. Kapłańska 19:17, Biblia Tysiąclecia)

  (18) Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!

  (Ks. Kapłańska 19:18, Biblia Tysiąclecia)

  (19) Będziecie przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici.

  (Ks. Kapłańska 19:19, Biblia Tysiąclecia)

  (27) Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody.

  (Ks. Kapłańska 19:27, Biblia Tysiąclecia)

  (19) Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki albo siostry swojego ojca, to byłoby to samo, co obnażyć własne ciało. Oni poniosą za to winę.

  (Ks. Kapłańska 20:19, Biblia Tysiąclecia)

  (4) ale w siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy,

  (Ks. Kapłańska 25:4, Biblia Tysiąclecia)

  (5) nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi.

  (Ks. Kapłańska 25:5, Biblia Tysiąclecia)

  (36) Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą.

  (Ks. Kapłańska 25:36, Biblia Tysiąclecia)

  (37) Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.

  (Ks. Kapłańska 25:37, Biblia Tysiąclecia)

  (39) Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda się tobie, nie będziesz nakładał na niego pracy niewolniczej.

  (Ks. Kapłańska 25:39, Biblia Tysiąclecia)

  (43) Nie będziesz się z nim obchodził srogo. Będziesz się bał swego Boga.

  (Ks. Kapłańska 25:43, Biblia Tysiąclecia)

  Ks. Liczb
  (49) Nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów.

  (Ks. Liczb 1:49, Biblia Tysiąclecia)

  (17) Wtedy Ja zstąpię i będę z tobą mówił; wezmę z ducha, który jest w tobie, i dam im, i będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać.

  (Ks. Liczb 11:17, Biblia Tysiąclecia)

  (20) Rzekł Pan do Aarona: Nie będziesz miał dziedzictwa w ich kraju; nie otrzymasz również pośród nich żadnego przydziału ziemi; Ja jestem działem twoim i dziedzictwem twoim pośród Izraelitów.

  (Ks. Liczb 18:20, Biblia Tysiąclecia)

  Ks. Powt. Prawa
  (7) Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.

  (Ks. Powt. Prawa 5:7, Biblia Tysiąclecia)

  (9) Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu – tych, którzy Mnie nienawidzą,

  (Ks. Powt. Prawa 5:9, Biblia Tysiąclecia)

  (11) Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.

  (Ks. Powt. Prawa 5:11, Biblia Tysiąclecia)

  (14) lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.

  (Ks. Powt. Prawa 5:14, Biblia Tysiąclecia)

  (17) Nie będziesz zabijał.

  (Ks. Powt. Prawa 5:17, Biblia Tysiąclecia)

  (18) Nie będziesz cudzołożył.

  (Ks. Powt. Prawa 5:18, Biblia Tysiąclecia)

  (19) Nie będziesz kradł.

  (Ks. Powt. Prawa 5:19, Biblia Tysiąclecia)

  (20) Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa.

  (Ks. Powt. Prawa 5:20, Biblia Tysiąclecia)

  (21) Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego.

  (Ks. Powt. Prawa 5:21, Biblia Tysiąclecia)

  (3) Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna,

  (Ks. Powt. Prawa 7:3, Biblia Tysiąclecia)

  (22) Z wolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg twój, te narody sprzed twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dokoła ciebie.

  (Ks. Powt. Prawa 7:22, Biblia Tysiąclecia)

  (25) Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym brzydzi.

  (Ks. Powt. Prawa 7:25, Biblia Tysiąclecia)

  (17) Nie będziesz spożywał w obrębie swych murów dziesięcin ze zboża twego, z moszczu, oliwy, pierworodnych z bydła i trzody ani wszystkiego, coś ślubował Panu, Bogu swemu, ani ofiar dobrowolnych, ani darów z twej ręki,

  (Ks. Powt. Prawa 12:17, Biblia Tysiąclecia)

  (23) Ale się wystrzegaj spożywania krwi, bo we krwi jest życie, i nie będziesz spożywał życia razem z ciałem.

  (Ks. Powt. Prawa 12:23, Biblia Tysiąclecia)

  (24) Nie będziesz jej spożywał, ale jak wodę na ziemię ją wylejesz.

  (Ks. Powt. Prawa 12:24, Biblia Tysiąclecia)

  (1) Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz.

  (Ks. Powt. Prawa 13:1, Biblia Tysiąclecia)

  (9) nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa.

  (Ks. Powt. Prawa 13:9, Biblia Tysiąclecia)

  (21) Nie będziecie spożywać żadnej padliny. Dasz to do spożycia przychodniowi w twej miejscowości albo sprzedasz obcemu, bo ty jesteś narodem świętym dla Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.

  (Ks. Powt. Prawa 14:21, Biblia Tysiąclecia)

  (6) Bo Pan, Bóg twój, pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują.

  (Ks. Powt. Prawa 15:6, Biblia Tysiąclecia)

  (19) Masz poświęcić Panu, Bogu swemu, każdego pierworodnego samca, który się urodzi z większego lub mniejszego bydła. Nie będziesz używał do pracy pierworodnego z cielców i nie będziesz strzygł pierworodnego swej owcy.

  (Ks. Powt. Prawa 15:19, Biblia Tysiąclecia)

  (23) Tylko krwi nie będziesz spożywał, ale jak wodę ją wylejesz na ziemię.

  (Ks. Powt. Prawa 15:23, Biblia Tysiąclecia)

  (3) Nie będziesz jadł wraz z nią chleba kwaszonego. Przez siedem dni będziesz jadł z tymi ofiarami przaśniki – chleb upokorzenia, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej – abyś pamiętał o dniu wyjścia z ziemi egipskiej po wszystkie dni swego życia.

  (Ks. Powt. Prawa 16:3, Biblia Tysiąclecia)

  (5) Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej, w żadnej miejscowości, którą ci daje Pan, Bóg twój,

  (Ks. Powt. Prawa 16:5, Biblia Tysiąclecia)

  (8) Sześć dni będziesz jadł przaśniki, a w siódmym dniu jest uroczyste zgromadzenie ku czci Pana, Boga twego: żadnej pracy nie będziesz wykonywał.

  (Ks. Powt. Prawa 16:8, Biblia Tysiąclecia)

  (19) Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa sprawiedliwych.

  (Ks. Powt. Prawa 16:19, Biblia Tysiąclecia)

  (22) gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał.

  (Ks. Powt. Prawa 18:22, Biblia Tysiąclecia)

  (10) Nie będziesz orał razem wołem i osłem.

  (Ks. Powt. Prawa 22:10, Biblia Tysiąclecia)

  (7) Nie będziesz się starał o ich szczęście ani o ich powodzenie, jak długo będziesz żył.

  (Ks. Powt. Prawa 23:7, Biblia Tysiąclecia)

  Serdecznie pozdrawiam.

 3. [batwing] „Obrażanie uczuć religijnych to aktualnie w Polsce narzędzie represji”

  Faktycznie [batwing]. Represje, że hej. Prawie jak za posiadanie żydowskiej mamy 70 lat temu, taty ze sklepkiem 60 lat temu, kawałka zakazanej książki 30 lat temu, itd.

  Może zanim zostawisz na blogu swoje gówniane porównania to spróbujesz zrozumieć to trudne słowo: REPRESJE.

  Zostawiam Cię na dłużej z tym trudnym zadaniem. Może podczas rozważań ze słownikiem w ręku znajdziesz równolegle sposób na powrót do rzeczywistości ze świata alternatywnego, w którym zdajesz się przebywać?

 4. „naruszono im właśnie uznawane od dwóch tysięcy lat prawa na wyłączność w wykorzystaniu wizerunku Jezusa w celach marketingowych. A poza tym dlaczego mają być bardziej cywilizowani od plujących się z powodu karykatur Mahometa muzułmanów?”

  Nie wiem czym dla Ciebie jest bycie cywilizowanym. Przecież to jest istna kpina, a nie wykorzystywanie wizerunku Jezusa w celach marketingowych. To tak, jakby pokazać telewidzowi jego matkę w niedwuznacznej sytuacji z osłem, z końcowym napisem że to właśnie on powinien być najbardziej zainteresowany co z tego wyszło – w Plug TV. Nie wiem czy to chorobliwa nienawiść do kościoła katolickiego zobowiązała Pana do tak wyszukanego komentarza, czy zwyczajnie brak szacunku wobec wartości, którymi kieruje się ciemnota ?

 5. do Zly Rasta
  nie rozumiem twojego porównania; czy twoją matką jest jezus? czy jezus w tym spocie znalazł się ‚w niedwuznacznej sytuacji z osłem’?
  mnie ten spot też szokuje, ale myślę, że gdyby zamiast jezusa w spocie był budda czy mahomet, szoku by nie było; dlaczego…?

 6. Oj coś czuję że za taką reklamę z Mahometem byłaby krwawa rzeźnia. Uwielbiam taką poprawność obyczajową. W przypadku wykorzystywania sfery ktora dla wielu jest sferą sacrum do sfery profanum to mozna się nie zgadzać z danymi wierzeniami, istieją jednak pewne granice wkorzystywania takiej sfery. Granice dorego smaku. Tutaj akurat przekroczone.

 7. Zarzucasz mi, zły rasto, zupełnie niesłusznie, brak szacunku dla wartości, którymi kieruje się „ciemnota” (kogokolwiek przez to rozumiesz). Ja absolutnie szanuję wartości, jeżeli są oczywiście godne szacunku, bez względu na to, kto je wyznaje. Co innego jednak z wierzeniami: zabobony mnie smieszą, bez wzgledu na to, czy przyjmują wyraz uciekania przed czarnymi kotami i pukania w niemalowane drewno, czy przystępowania do sakramentów zwanych świetymi.

 8. Gabor,

  Przykro że nie zrozumiałeś, ale dobrze kombinujesz. Chodzi o szok jaki ten twór wywołał w kręgu chrześcijan. W przypadku Mahometa krzyk podnieśli by muzułmanie. Gdyby pokazali mamę, każdy by się oburzył.

  Łysakowski,

  Wyśmiewanie jest objawem braku szacunku dla czyiś wartości. Możesz oczywiście sądzić, że chrześcijaństwo takowych ze sobą nie niesie i jest to tylko forma ( wierzenia, zabobony ) bez treści ( wartości ). Ci jednak, którzy się popluli, uważają inaczej. Wyszydzając formę, automatycznie atakujesz treść.

 9. Zły rasto, chrześcijaństwo, zwłaszcza w wydaniu katolickim, niesie ze sobą mnóstwo wartości, zarówno negatywnych (pogarda dla ateistów, awersja do gejów i lesbijek, skrajna nienawiść do wszystkich, którzy ośmielają się myśleć i kwestionować dogmaty wiary etc.), jak i pozytywnych (żadne mi w tym momencie nie przychodzą do głowy, ale podobno jakieś są). Atakując formę mogę w jakiś sposób wyrazić dezaprobatę dla treści, które mi nie pasują, i nie bardzo wiem, dlaczego nie miałbym tego robić.

  Jeśli uważam, że ktoś głosi bzdury na tematy gospodarcze czy społeczne, nie widzę powodu, by mu o tym nie powiedzieć i nie pokazać, w którym punkcie według mnie się myli. Dlaczego, gdy widzę, że ktoś wierzy w jeszcze większe bzdury, nazywając to religią, mam milczeć?

 10. Łysakowski,

  Nie neguje Twojego prawa do wyrażenia swoich poglądów, przy czym nie zgadzam się wymienionymi przez Ciebie, negatywnymi wartościami, które rzekomo głosi kościół katolicki ( pogarda? awersja? nienawiść? ). Nie jest to temat naszej rozmowy – dowiedz się jakie są te pozytywne wartości, jeśli rościsz sobie prawa do wyrażania dezaprobaty w jakiejś sprawie, warto podejść do problemu całościowo.

  Oczywiście pokazuj i tłumacz, ale sugerowanie że ktoś jet niecywilizowany tylko dlatego, że broni swoich świętości ( przyznaje że skrajni muzułmanie kombinowali by już jak wysadzić tę stację ) jest szydercze i pozbawione jakiegokolwiek szacunku.

 11. Szanowne Panie & Panowie,

  rozumiem, że bawi Was rozważanie czy MOŻNA ZAUFAĆ SŁOWA CZAROWNICY */ LECĄCEJ TUZ OBOK WASZEGO OKNA…

  Było by mi przykro gdyby z tego powodu ktokolwiek z was czuł intelektualny dyskomfort.
  🙄
  ________________________________

  */

  – Tatusiu… Czy czarownice potrafią latać?
  – Nie ma czarownic synku.
  – Tatusiu! Ja nie pytam sie czy są czy ich niema tylko czy potrafią latać…

 12. Drogi Zły Rasto,
  są dwa podstawowe problemy z bronieniem świętości:
  1) Święte może być cokolwiek, począwszy od części ciała do niewidzialnego różowego jednorożca. I nie da się rozgraniczyć między jedną a drugą świętością jakąś oceną.
  2) Miara tego, gdzie pogląd jest obrazą, wyznaczana jest przez indywidualne jednostki. Dla Ciebie (jeżeli jesteś katolikiem) przedstawienie Jezusa oddającego stolec może być obrazą, bo w Twojej świętej księdze nigdzie nie jest napisane, aby Jezus wydalał cokolwiek. Dla niektórych popaprańców jakikolwiek humor w połączeniu z ich świętością jest powodem do morderstwa.

 13. Zły rasto, według mnie wskaźnikiem braków w poziomie cywilizacyjnym nie jest fakt, że broni się tego, w co się wierzy, tylko to, czego sie broni i w co się wierzy. Jeśli ktoś wierzy, że ludzie nie powinni okradać innych ludzi (także w formie zbyt wysokich podatków) i broni tego, nawet najbardziej zajadle, godzien jest według mnie szacunku. Jeśli ktoś jednak broni zajadle swej wiary w to, że dwa tysiące lat temu na terenach dzisiejszego Izraela pewien pan przez kilka lat gwałcił prawa fizyki, czego jednak nie potrafi udowodnić, nie widzę powodów, by się z tego nie śmiać.

 14. Maquina,

  1) Zgadzam się, są różne świętości, trudno oceniać która lepsza, gorsza. Nie mnie to oceniać.

  2) Oczywistym jest fakt, że to katolicy poczuli się obrażeni i nikt z nich ( mam taka nadzieję ) nie posunie się do takiego strasznego ( a przy okazji sprzecznego z doktryną ) czynu. Chodzi mi o znalezienie sposobu na to aby, pominąwszy obraźliwy ton, spróbować wytłumaczyć katolikom, że są w błędzie. Ciekawi mnie czy jest to możliwe bez prostackich stwierdzeń typu …

  Łysakowski,

  Mimo iż nie jesteś w stanie udowodnić iż pewien żyd 2 tysiące lat temu gwałcił/uwodził prawa fizyki ( których zresztą jesteśmy coraz mniej pewni – fuck Einstein ), to ustawiasz ludzi wierzących w jego istnienie poniżej siebie. Wychodzisz z założenia że ich wiara jest tak absurdalna, że muszą być niepełnosprytni skoro nie zauważają, mając możliwość obserwowania świata w całej, dostępnej nauce okazałości, że hasanie po wodzie, wskrzeszanie umarłych, czy paro sekundowa produkcja wina są możliwe tylko w produkcjach Hollywood. Mimo to, jak zauważyłeś, w stanie udowodnić nie jesteś. Skoro nie z tej strony to :

  „Jeśli ktoś wierzy, że ludzie nie powinni okradać innych ludzi (także w formie zbyt wysokich podatków) i broni tego, nawet najbardziej zajadle, godzien jest według mnie szacunku.”

  Za Panem Witoldem :

  ( Ks. Wyjścia 20:14, Biblia Tysiąclecia )

  (15) Nie będziesz kradł.

  ( Ks. Wyjścia 20:16, Biblia Tysiąclecia )

  (17) Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

  ( Ks. Wyjścia 22:21, Biblia Tysiąclecia )

  (24) Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu płacić odsetek.

  ( Ks. Kapłańska 25:36, Biblia Tysiąclecia )

  (37) Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.

  i dalej :

  ( Marek 10:19 )

  Przykazania umiesz: nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił świadectwa fałszywego, nie będziesz oszukiwał nikogo, czcij ojca twego i matkę twoję.

  ( Łukasz 18:20 )

  Umiesz przykazania? Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie świadcz fałszywie, czcij ojca twego i matkę twoję.

  Szacuję 🙂 że powinno to wystarczyć.

 15. Zły rasto, widzisz, tylko że ja nie kradnę nie dlatego, że tak napisano w Biblii (w której również zalecano, by zabijać ludzi, którzy w soboty zbierają chrust), tylko dlatego, ze dbam o to, by nie krzywdzić innych. Biblia nie ma z tym nic wspólnego, bo nieliczne pożyteczne wskazówki postępowania giną w niej przecież w bezliku absurdów.

  A co do udowadniania, nie jestem w stanie udowodnić, że Jezus gwałcił prawa fizyki, ani że ich nie gwałcił, ani że istniał, ani że nie istniał – nie jestem jednak również w stanie udowodnić, że nie istnieje Latający Potwór Spaghetti lub Niewidzialny Różowy Jednorożec. Idę więc na skróty i wierzę tylko w to, co udowodniono.

 16. lysakowski ,

  Mam prośbę… ❗

  Czy pokusił byś sie o przeanalizowanie swojej wypowiedzi „tylko dlatego, ze dbam o to, by nie krzywdzić innych.”, wyobrażając sobie ze nie było 1000 lat chrześcijaństwa.

  Oczywiście chodzi mi o ujawnienie archetypu owego „nie krzywdzenia innych”, bo do licha niby dlaczego NIE?

 17. Dla tego nie, bo strategią najkorzystniejsza z punktu widzenia przetrwania gatunku jest wet za wet ale ten „wybaczający”. Biorąc pod uwagę to ze wchodzimy z sobą w powtarzające się relacje, mamy zdolność zapamiętywania twarzy, nazwisk, identyfikowania się itd współpraca się opłaca, tak samo jak altruizm, więcej w teorii gier i dylemacie więźnia, a religia nie jest konieczna do tego by motywować do niewyżynania się nawzajem.

 18. Łysakowski,

  Na skróty. Nie chodzi mi o wdawanie się z Tobą w spór czy religia jest nam potrzebna czy nie. Czy w Biblii jest więcej wskazówek do naśladowania, czy do potępienia. Wyszydzanie jest najgorszym sposobem tłumaczenia błędu, a Twój komentarz jest tak skonstruowany, że każdy katolik który go przeczyta, natychmiast poczuje się obrażony, przy czym nawracanie chrześcijan nie musi być wcale Twoją misją – mniemam że jest. Rozumiem, nie udowodnisz nieistnienia Latającego Potwora Spaghetti Tym bardziej Niewidzialnego Różowego Jednorożca. Nie jesteś też w stanie racjonalnie wytłumaczyć sporej części tzw. cudów, które wobec bezradności współczesnej nauki stają się pożywką dla wierzących.

  Przytoczone przeze mnie cytaty nie miały być odpowiedzią na pytanie dlaczego nie kradniesz. Stwierdziłeś że broniący postawy sprzeciwiającej się okradaniu ludzi są dla Ciebie godni szacunku. Dałem Ci do tego powody.

 19. bardzo_zaspana ,

  czy bierzesz pod uwagę, ze „a religia nie jest konieczna do tego by motywować do niewyżynania się nawzajem.” nie podałaś alternatywy?

  Spróbuj odpowiedzieć na problem z 22.

  Serdecznie pozdrawiam

 20. P. Witoldzie, nie wiem o co pan pyta, wydaje mi się że odpowiedziałam na pytanie dotyczące alternatywy – jest nią socjobiologiczna koncepcja altruizmu odwzajemnionego i krewniaczego, współpraca się ludziom opłaca i nie potrzebują religii by się nie krzywdzić, współpracować i nie oszukiwać sie nawzajem.

 21. panie Witoldzie mam dwa pytania: wierzy pan w czaorwnice? i czy jest pan świadkiem jechowy?

  szczerze pwiedziawszy nie lubię wojującego ateizmu, ale jest on o niebo lepszy od wojującego chrześcijaństwa, zastanawia mnie czemu niektórzy (zły rasta dla przykładu) odmawiają prawa do nawracania na ateizm sami natomiast przyznająć sobie prawo do skłaniania innych ku swojej religii.

  przychylibym się do zdania że reigia nie jest do niczego niezbędna, chociaż pomaga zaspokoić pewne potrzeby człowieka (między innymi tzw potrzebę religijności, raczej powinno się ją nazwac potrzebą sensu, bo czy sens musi być tylko w transcedencji) ale nikt nie powiedzial ze nie mozna ich zaspokoić poza religią

  pozdrawiam (pozdrawiam nie życząc zdrowia aby nie wykazać się mysleniem magicznym ale pozdrawiam wpisując się w pewną społeczną formę, która pozwala mi żyć bez boga)
  eskel

 22. Jezeli czyjas bliska kochana przez nas osoba jest obrazana to napewno nie jest nam to obojetne
  Tak samo ci co kochaja Pana Jezusa, dla nich tez nie

 23. troszkę mi was ŻAL. Ale skoro wychowaliście się z dala od Boga, to trudno będzie wam pojąć wartości religijne. Przeczytajcie sobie Biblie i powiedzcie mi, ze to bzdury to was wyśmieje. Jak możliwe było napisanie czegoś tak mądrego przez zwykłego człowieka 2000 lat temu >? Wiadomo, ze człowiekiem się Bóg posłużył.
  P.S. jutro idę na konkurs biblijny… życzcie powodzenia 😉
  Pozdrawiam wszystkich wierzących i niewierzących. Mam nadzieję, że kiedyś zrozumiecie pewne rzeczy „nienamacalne” , bo przecież obecności Boga nie zmierzysz zmysłem….

 24. 18 lesbian old year , dream free gallery lesbian
  lesbian porn blog .. lesbian single vacation
  hot lesbian action movie , lesbian sleeping girl
  lesbian sucking milky tit – drunk eating lesbian pussy
  lesbian slave mistress – lesbian teen gang
  lesbian love woman .. east indian lesbian
  lesbian love fuck .. kates lesbian playground
  japan lesbian school girls – kinky sexy lesbian
  lesbian sex video sample – lesbian licking wet pussy
  lesbian bed and breakfast : lesbian slut twin
  free lesbian kissing pic ; lesbian shower slut
  lesbian simpson twin – lesbian spanking picture
  anime cartoon lesbian : eating lesbian pussy sexy
  action free hardcore lesbian : ebony lesbian lust
  free pic sexy lesbian – drew barrymore a lesbian
  big lesbian masturbating tit , hot lesbian cunt lickers
  lesbian sex picture gallery ; lesbian suck pussy
  free lesbian anal porn , lesbian squirting movies
  lesbian love story movie : lesbian sweet threesome
  gallery lesbian pic thumb ; dildo lesbian threesome
  dildo girl hot lesbian : lesbian teen thumbnail
  lesbian only kissing .. drunk lesbian naked
  hot lesbian lover ; dildo fucking lesbian strap
  lesbian teens making out : kelly ripa lesbian
  jp18 lesbian movie xtokyo ; hot oil wrestling lesbian
  black fat lesbian ; lesbian small tit
  lesbian blonde xxx , caligula gallery lesbian
  bi lesbian girl – lesbian sister teen
  fucking japanese lesbian – kiss lesbian soft
  hot lesbian movie teen : free lesbian online video
  lesbian in bath tub – lesbian story vampire
  lesbian love video .. lesbian space thumb

 25. Pingback: Aniołki Red Bulla
 26. Pingback: Sado, maso i kasa

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s